کمر درد مسیر جاری شما کمر درد صفحه اصلیدرباره ما امروز جمعه 15 اسفند 1393

درباره ما

انجمن پزشکان اینترونشنال درد از سال 2000 در کشور آمریکا تاسیس گردید و این رشته جدید موجب تحول عظیمی در کنترل درد بیماران در جهان گردیده است بطوریکه در حال حاضر 500 نفر در جهان با مدرک FIPP مشغول درمان درد بیماران در کلینیک های درد می باشند.

علم کنترل درد یک تخصص و فوق تخصص جدید در پزشکی میباشد. متخصص درد به تنهایی یا همراه با متخصصان دیگر سعی در کنترل تمام انواع درد به کمک درمانهای غیر جراحی دارد.

تیم درمانی کنترل درد متشکل از متخصص درد , متخصص طب فیزیکی , متخصص روانشناسی , بتخصص ارتوپدی , جراح اعصاب و متخصص بیهوشی می باشد.

 

مراحل و نحوه ی بررسی بیماران بصورت زیر می باشد :

 1.  پرکردن پرسشنامه مخصوص درد توسط بیمار
 2. بررسی پرسشنامه توسط متخصص درد 
 3.  گرفتن شرح حال کامل توسط متخصص درد 
 4.  انجام معاینه ی فیزیکی کامل و مشاهده تمام مدارک و پرونده بیمار 
 5.  انجام اقدامات تشخیص اضافی 
 6.  بحث و صحبت با بیمار در مورد تشخیص درد و راه های درمان آن
 7.  مشورت با تیم کنترل درد در موارد پیچیده 
 8.  انجام تزریقات تشخیص درمانی در صورت لزوم با کمک فلوروسکوپی (مشاهده تلویزیونی) جهت اطمینان از محل دقیق تزریق
 9.  آموزش ورزش های تخصصی جهت دردهای مختلف پس از تزریق بیمار جهت انجام در منزل 
 10.  تجویز دارو های مناسب پس از تزریق 
 11.  پیگیری تلفنی از بیمار پس از تزریق و بررسی تاثیرات تزریق داروها 
 12.  بکارگیری امواج رادیوفرکونسی پس از چند مرحله تزریق جهت درمان طولانی مدت درد بیمار 
 13.  درمواردمقاوم , ازوسایل کاشتنی نزدیک ستون فقرات استفاده میشود که موجب کاهش درد بیمار از طریق تحریک الکتریکی ستون فقرات می گردد.

 

معرفی تخصص و حیطه کاری :
رشته اینترونشنال درد در سال 2000 توسط کمیته MEDPAC کنگره آمریکا به رسمیت شناخته شد . این رشته جهت تشخیص و درمان درد پایه گذاری گردید که با بکارگیری روشهای مداخله ای تحت فلوروسکوپی و با تزریقات خاص ، دردهای حاد و مزمن بیماران کنترل می گردد .
تشخیص منشا درد :
منشا نیمی از دردهای کمر و گردن ، مفاصل فاست و ساکروایلیاک بوده که تنها با تزریقات ، قابل تشخیص می باشد . طبق استانداردهای انستیتو جهانی درد ، مرحله سوم تشخیصی پس از معاینه کامل انجام تستهای پاراکلینیک ، انجام تزریقات تشخیصی تحت فلوروسکوپی می باشد . مانند :
1- بلوک مفاصل فاست و ساکروایلیاک جهت تشخیص دردهای کمر و گردن
2- بلوک گانگلیونهای سمپاتیک جهت دردهای نوروپاتیک و causalgia و RSD
3- دیسکوگرافی جهت دردهای دیسکوژنیک در دردهای گردن و کمر
4- تزریقات تشخیصی جهت بررسی علت کمر درد بعد از عمل جراحی دیسک
درمان درد بر اساس تشخیص منشا درد :
1- تزریقات داخل فورامن مهره جهت درد ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر و گردن : در 80% موارد با این تزریقات کنترل می گردد . دو سال بعد توسط مکانیسمهای خود بیمار ، در MRI ، اثری از هرنی دیسک دیده نمی شود .
2- نورولیز با امواج رادیو فرکوئینسی یا شیمیایی : جهت مفاصل فاست و ساکروایلیاک ، بیرون زدگی دیسک ، دردهای سرطانی ، نورالژی ها
3- ورتبروپلاستی جهت دردهای شکستگی مهره
4- نوکلئوپلاستی جهت دردهای دیسکوژنیک
5- کارگذاری پمپ یل یورت اپیدورال و اینتراتکال
6- کارگذاری استیمولاتور نخاعی به عنوان آخرین خط درمانی
فیلد جراحی اعصاب و نورولوژی و طب فیزیکی :
1- درد ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر و گردن : در 80% موارد با تزریقات داخل فورامن مهره کنترل می گردد . دو سال بعد توسط مکانیسمهای خود بیمارز ، در MRI ، اثری از هرنی دیسک دیده نمی شود .
2- تشخیص و درمان دردهای پس از عمل جراحی دیسک (FBSS)
3- دردهای مقاوم پس از جراحی (CTS و...)
4- تشخیص و درمان دردهای گردن و کمر ناشی از مفصل Facet
5- تشخیص و درمان کمر دردهای ناشی از ساکروایلیاک و پیریفورمیس
6- تشخیص و درمان دردهای دیسکوژنیک گردن و کمر
7- درمان دردهای ایسکمیک اندام فوقانی و تحتانی
8- تشخیص و درمان سردردهای با منشا گردنی یا اکسیپیتال
9- درمان میگرن و کلاستر مقاوم
10- درمان دردهای نوروپاتیک ، فانتوم ، سانترال و نورالژیها
11- درمان اسپاستیستی اندامها
خدمات مربوطه :
تزریقات تشخیصی
نورولیز با امواج رادیوفرکوئنسی
بلوک گانگلیون های سمپاتیک ستاره ای ، سینه ای و کمری
نورولیز اپیدورال گردنی ، کارگذاری استیمولاتور نخاعی - دیسکوگرافی
کارگذاری پمپهای موقت و دائم
اپیدورال یا اینتراتکال - پمپ با کلوفن
بلوک گانگلیون تری ژمو یا اسفنوپالاتین
بلوک اعصاب محیطی - بلوک فرنیک
فیلد گوش و حلق و بینی ، چشم پزشکی و فک و صورت :
1- تشخیص و درمان دردهای آتیپیک صورت و پشت حدقه چشم
2- درمان نورالژی تری ژمو و اکسیپیتال
3- تشخیص و درمان سردردهای با منشا گردنی و اکسیپیتال
4- درمان میگرن و کلاستر مقاوم
5- درمان نورالژی پست هرپتیک
6- دردهای سرطانی و متاستاتیک سر و گردن
7- دردهای مقاوم پس از جراحی
8- دردهای سمپاتیک چشمی
خدمات مربوطه :
تزریقات تشخیصی
بلوکهای تری ژمو ، اسفنوپالاتین
گلوسوفارنژیال و فرنیک
بلوک گانگلیون ستاره ای - پمپهای اپیدوال
فیلد داخلی ، گوارش ، انکولوژی
1- دردهای سرطانی گوارشی و غیر گوارشی
2- دردهای متاستاتیک کبدی یا استخوانی
3- دردهای نوروپاتیک اندامها و نورالژیها
4- دردهای ناشی از رادیوتراپی یا شیمی درمانی
خدمات مربوطه :
کارگذاری پمپ های موقت و دائم اینتراتکال یا اپیدورال
بلوک گانگلیونهای ستاره ای ، سینه ای و کمری
بلوک گانگلیونهای سلیاک ، هیپوگاستریک و ایمپار
کارگذاری پورتهای شیمی درمانی یا ایپدورال
بلوک شبکه براکیال
کارگذاری استیمولاتورهای نخاعی
فیلد درماتولوژی :
1- نورالیژهای post- herpetic
2- دردهای حاد هرپس زوستر
3- درمان زخمهای ایسکمیک اندام فوقانی و تحتانی
خدمات مربوطه :
بلوک گانگلیونهای سمپاتیک ستاره ای ، سینه ای و کمری
فیلد جراحی عمومی :
1- دردهای سرطانی گوارشی و غیر گوارشی
2- دردهای متاستاتیک کبدی و استخوانی
3- دردهای مقاوم پس از عمل جراحی
4- دردهای نوروپاتیک
خدمات مربوطه :
بلوک سلیاک - بلوک گانگلیون هیپوگاستریک
بلوک گانلیون ایمپار
بلوک گانگلیونهای سمپاتیک ستاره ای ، سینه ای و کمری
کارگذاری پورتهای اپیدورال
کارگذاری استیمولاتور نخاعی
فیلد جراحی قلب و عروق ، توراکس و کاردیولوژی :
1- دردهای پس از جراحی سینه
2- دردهای ایسکمیک اندام تحتانی و فوقانی
3- دردهای ایسکمیک قلبی مقاوم
4- دردهای پشت قفسه سینه (سوماتیک و نوروپاتیک)
5- دردهای مفاصل فاست توراسیک
6- دردهای سرطانی و متاستاتیک قفسه سینه و ریه
خدمات مربوطه :
بلوک گانگلیونهای سمپاتیک ستاره ای و توراسیک
بلوک اپیدورال توراسیک
کارگذاری پمپهای اپیدورال و اینتراتکال و استیمولاتور نخاعی
فیلد ارتوپدی :
1- دردهای Frozen Shoulder و برطرف کردن محدودیت ROM
2- دردهای آسیب شبکه براکیال یا لومبار
3- دردهای Causalgia اندام فوقانی و تحتانی
4- دردهای سرطانی یا متاستاتیک اندام ها
5- درد ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر یا گردن : در 80% موارد با تزریقات داخل فورامن مهره کنترل می گردد و نیاز به جراحی برطرف می گردد .
6- تشخیص و درمان دردهای پس از جراحی دیسک
7- دردهای مقاوم پس از جراحی ( CTS و ...)
8- تشخیص و درمان کمر درد و گردن درد ناشی از Facet
9- تشخیص و درمان کمر دردهای ساکروایلیاک یا پیریفورمیس
10- درمان دردهای ایسکمیک اندام فوقانی و تحتانی
11- تشخیص و درمان دردهای دیسکوژنیک گردن و کمر
12- دردهای نوروپاتیک و سانترال و درد فانتوم
13- دردهای ناشی از شکستگیهای مهره
خدمات مربوطه :
بلوک گانگلیون ستاره ای ، سمپاتیک توراسیک و لومبار
کارگذاری کانتر شبکه براکیال ، اینتراتکال یا اپیدورال گردنی
تزریقات ترانس فورامینال - بلوکهای Facet
فیلد زنان و زایمان:
1- دردهای سرطانی و متاستاتیک لگن و شکم و پرینه
2- دردهای مقاوم پس از جراحی
3- دردهای نوروپاتیک
خدمات مربوطه :
بلوک گانگلیون هیپوگاستریک و ایمپار
بلوک ساکروکوکسیکس - بلوک سمپاتیک کمری
کارگذاری پمپ و یا کاتتر اپیدورال و اینتراتکال و استیمولاتور نخاعی
فیلد اورولوژی :
1- دردهای سرطانی اوروژنیتال ، لگن ، شکم و پرینه
2- دردهای ناشی از متاستاز مثانه و پروستات به نقاط دیگر
3- دردهای مقاوم پس از جراحی
4- دردهای نوروپاتیک و پست هرپتیک
5- دردهای ناشی از erection
خدمات مربوطه :
بلوک گانگلیونهای هیپوگاستریک و ایمپار
کارگذاری پمپ یا یورت اپیدورال و اینتراتکال و استیمولاتور نخاعی
بلوک سمپاتیک کمری ، بلوک ساکروکوکسیکس